อัตราค่าบริการ


อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมไลค์ LIKE DENTAL CLINIC
 

รายการหน่วยค่ารักษา ( บาท )
1. ทันตกรรมทั่วไป

1.1 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษาครั้งฟรี
1.2 X-Ray ฟิล์มเล็ก (Periapical film)film150
1.3 X-Ray Panoramicfilm500
1.4 X-Ray Cephalometricfilm500
2. ทันตกรรมจัดฟัน

2.1 พิมพ์แบบจำลองฟันCase1,000
2.2 จัดฟันแบบ โลหะCase35,000
2.2.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit1,500
2.2.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-4visit1,500
2.2.3 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 5-33visit1,000
2.3 จัดฟันแบบ โลหะ ด้วยลวดพิเศษ AOSCase40,000
2.3.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit4,000
2.3.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-25visit1,500
2.4 จัดฟันแบบ CeramicCase48,000
2.4.1 ติดเครื่องมือจัดฟันarch4,500
2.4.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 26 ครั้งvisit1,500
2.5 จัดฟันแบบ DAMON QCase56,000
2.5.1 ติดเครื่องมือจัดฟันarch10,000
2.5.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.6 จัดฟันแบบ DAMON CLEARCase66,000
2.6.1 ติดเครื่องมือจัดฟันarch15,000
2.6.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.7 จัดฟันแบบ Clear Alignerชิ้น4,000
2.8 Retainer คงสภาพฟันชิ้น2,000
2.9 Retainer คงสภาพฟันแบบใส / fix retainerชิ้น3,000
2.10 เพิ่มฟันปลอม บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันซี่500
2.11 เพิ่มลาย และสีพิเศษ บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันชุด500
2.12 พิมพ์แบบจำลองฟัน ( ราคาโปรโมชั่น )Case500
2.13 Retainer คงสภาพฟัน ( ราคาสมาชิกคลินิก )Case2,999
2.14 จัดฟันแบบใส INVISALIGN LITECase90,000
ผ่อนชำระสูงสุดเดือนละ 4500 * 20 งวดผ่านบัตรเครดิต  
2.15 จัดฟันแบบใส INVISALIGN FULLCase150,000
ผ่อนชำระสูงสุดเดือนละ 5000 * 30 งวดผ่านบัตรเครดิต  
3. งานหัตถการ  
3.1 อุดฟันชั่วคราวซี่ 300
3.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Composite Resin )
 
3.2.1 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ( Class I )ซี่400
3.2.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ( Class II, III )ซี่800
3.2.3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ( Class II, IV )ซี่1,200
3.2.4 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้านซี่1,600
3.2.5 อุดคอฟันสึก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Class V )ซี่600
3.2.6 อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันซี่1,200
3.3 อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ ( Amalgam )
 
3.3.1 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgamซี่400
3.3.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้านซี่800
3.3.3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้าน ขึ้นไปซี่1,000
3.4 เพิ่ม Dycal ในกรณีฟันผุลึกจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟันซี่100
3.5 ใส่ยาชาร่วมกับการอุดฟันCase100
4. ศัลยกรรมช่องปาก  
4.1 ถอนฟันน้ำนมซี่400
4.2 ถอนฟันแท้ : ฟันหน้าตัด / ฟันเขี้ยว / ฟันกรามน้อยซี่500
4.3 ถอนฟันแท้ : ฟันกรามใหญ่ซี่700
4.4 ถอนฟันอย่างยาก ( กรอแบ่งรากฟัน ,ไม่เหลือส่วนตัวฟันให้คีมจับ )ซี่900
4.5 ผ่าฟันคุดโดยไม่กรอแบ่งกระดูกและฟันซี่1,500
4.6 ผ่าฟันคุดโดยกรอกระดูกและฟันซี่2,500
4.7 ผ่าฟันคุดอย่างยาก หรือ ผ่าฟันฝัง โดยกรอกระดูกและฟันซี่3,500
4.8 Frenectomyarch3,500
4.9 ตัดไหม / ล้างแผล ( คนไข้นอก )Case100
5. งานปริทันต์  
5.1 ขูดหินน้ำลาย ( Mild Calculus Deposits )Case600
5.2 ขูดหินน้ำลาย ( Moderate Calculus Deposits )Case800
5.3 ขูดหินน้ำลาย ( Heavy Calculus Deposits )Case1000
5.4 เกลารากฟัน / Curettageซี่250
5.5 ขูดหินน้ำลาย ( ราคาสมาชิกคลินิก )Case599
6. เอนโดดอนต์บำบัด  
6.1 Emergency Pulp Treatmentซี่1,000
6.2 รักษาคลองรากฟัน : ฟันหน้าซี่4,000
6.3 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 1 คลองรากซี่5,000
6.4 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 2 คลองราก ขึ้นไปซี่6,000
6.5 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ 3 คลองรากซี่8,000
6.6 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ 3 คลองราก ขึ้นไปซี่10,000
6.7 รักษาคลองรากฟันซ้ำ มีค่ารักษาเพิ่มซี่1,000
หมายเหตุ : ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังการรักษารากฟัน  
7. งานทันตกรรมประดิษฐ์ 
7.1 ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิกarch5,000
7.2 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่ชิ้น1,500
7.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) เพิ่มฟันซี่ละซี่300
7.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD )ชิ้น7,000
7.5 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD ) เพิ่มฟันซี่ละซี่300
7.6 ฟันเทียมแบบยืดหยุ่น ( Flexible Denture )ชิ้น3,000
7.7 Reline เสริมฐานฟันเทียมชิ้น1,000
7.8 Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียมชิ้น3,000
7.9 ซ่อมฟันปลอม ( ไม่รวมซี่ฟันปลอมซี่ละ 300 )ชิ้น600
7.10 ปักเดือยฟัน ( Post & Core )ซี่3,000
7.11 ก่อแกนฟัน ( Core build-up )ซี่1,500
7.12 Full metal crown : Non-preciousซี่6,000
7.13 Full metal crown : Semi-preciousซี่10,000
7.14 Full metal crown : Palladiumซี่12,000
7.15 Full metal crown : High-preciousซี่18,000-20,000
7.16 PFM Crown : Non-preciousซี่6,000
7.17 PFM Crown : Semi-preciousซี่ 10,000
7.18 PFM Crown : Palladiumซี่ 11,000
7.19 PFM Crown : High-preciousซี่ 14,000
7.20 All Ceramic Crown : Empressซี่ 9,500
7.21 All Ceramic Crown : Procera , Zirconiaซี่ 12,500
7.22 สะพานฟัน ( Bridge ) Unit7,500
7.23 รื้อครอบฟัน สะพานฟัน Post & Coreซี่1,000
7.24 ใส่ครอบฟันชั่วคราวซี่1,000
7.25 ยึดครอบฟันชั่วคราว ( คนไข้นอก )ซี่600
7.26 ยึดครอบฟันถาวร ( คนไข้นอก )ซี่800
7.27 Composite Veneerซี่2,500
7.28 Ceramic Veneerซี่7,000
8. ทันตกรรมบดเคี้ยว  
8.1 Soft Splintชิ้น2,000
8.2 Hard Spintชิ้น3,000
9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก    
9.1 เคลือบฟลูออไรด์ครั้ง300
9.2 ขูดหินปูน ขัดฟันครั้ง400
9.3 เคลือบหลุมร่องฟันซี่300
9.4 PRRซี่450
10. miscellaneous  
10.1 ฟอกสีฟันในคลินิกครั้ง5,000
10.2 ฟอกสีฟันในคลินิก ( ราคาสมาชิก )ครั้ง2,999
10.3 ฟอกสีฟัน Home bleaching ( น้ำยา 3 หลอด )ครั้ง5,000
10.4 น้ำยาฟอกสีฟัน Home bleachingหลอด1,000
10.5 อุปกรณ์ยกการสบฟัน Bite Turbo / Raise Biteครั้ง500
10.6 ปัก Mini - Screwชิ้น4,000
Powered by MakeWebEasy.com